Vladár Autósiskola

Bemutatkozás

#Fogyasztóvédelmi mutatószámok

FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:B/2020/001543

Cégünk 1998 óta működik. Az eltelt évek alatt folyamatosan növekedett. A folyamatos fejlesztés, a korrekt piaci magatartásunk és a jó minőségre való törekvésünknek köszönhetően ma városunk elismert autósiskolája vagyunk. Mindent megteszünk azért, hogy jó hírünk, és a hozzánk fordulók megelégedettsége tovább növekedjen.

A munka minősége számunkra az igazi érték. Ezért folyamatosan mérjük oktatóink, előadóink és tanulóik megfelelési százalékát. Mindennapi munkánk állandó fejlődés eredménye. Ehhez folyamatosan ellenőrizzük és megújítjuk magunkat, válaszolunk a piac és a szakma változásaira.

A tanulóinkkal, partnereinkkel, ügyfeleinkkel, való együttműködés alapja a megbízhatóság és korrektség, a felelősségvállalás, az etikus magatartás, a nyitottság a külső és belső visszajelzésekre, kölcsönös információcsere, a tudás közreadása, az őszinteség, a tanulók igényeinek legmesszebbmenőkig történő figyelembevétele. 

Az oktatásra jelentkezőket minden részletre kiterjedően tájékoztatjuk az oktatásban való részvétel feltételeiről, a képzés módjáról, a várható időtényezőkről, a pénzügyi feltételekről és minden olyan egyéb szolgáltatásunkról, amellyel a sikeres felkészülést, vizsgát kívánjuk elősegíteni. A korábban már jogosítványt kapottak részére (akár nálunk, akár máshol készültek fel a vizsgára) igény szerint utógondozást vállalunk.

Igen nagy felelősséget jelent számunkra az a tudat, hogy Magyarországon naponta átlagosan négy ember hal meg a közutakon, és igen nagy a sérülések száma is. Tisztában vagyunk a gépjárművezető-képzés és a közlekedésbiztonság kapcsolatával. Azt akarjuk, hogy a nálunk jogosítványt szerzettek ne növeljék ezt a szomorú statisztikát, ezért törekszünk arra, hogy a tanulók elsajátítsák a helyes és korrekt gépkocsivezetés három alapfeltételét:

•  ismerni kell a jó közlekedés módját: A KRESZ elméleti tanfolyamaink a jó közlekedéshez szükséges alapvető ismereteket, a szükséges tárgyi tudást adják át a tanulóknak. A tárgyi tudás átadását nem szűkítjük le a KRESZ tanfolyam idejére, mivel az gyakorlati képzés során is törekszünk ezek elmélyítésére.

•  képesnek kell lenni ezt végrehajtani: A második feltétel azt jelenti, hogy az elméletben tanultakat tudni kell alkalmazni, ill. végrehajtani is. Például nem elég tudni a jobbkéz-szabályt, hanem azt az utcán is fel kell ismerni. Ennek alkalmazását és begyakorlását a vezetési gyakorlatokon sajátíttatjuk el. Ez a tanulási folyamat legkomolyabb része.

Sokan félnek a gyakorlattól, pedig a biztonságos járművezetéshez nem különlegesen jó reflexekre vagy képességekre van szükség, ennél sokkal fontosabb, hogy olyan biztonságra törekvő magatartásra vezessük a tanulót, amely a meglévő képességeihez és a közlekedési helyzethez alkalmazkodik.

•  akarni kell jól közlekedni. A balesetek többsége a magatartási hibákra, gyakran a közlekedési szabályok tudatos megszegésére vezethető vissza. Az élet sok területén „elvárt és bevált” magatartási formák – mint pl. a versengés, az ügyeskedés stb. – a közlekedésben ön- és közveszélyesek. Ezért egyik alapvető feladatunk az oktatás során a biztonságos közlekedésre való nevelés is.

Fogyasztóvédelmi mutatószámok: 179/2011.()IX.2) Korm.rendelet/ 2022./

 Kategória/ 

 Mutatószam

 / negyedév/

AM

A1

A1(B)

A2

A2(A1)

A

A(A1;2)

B

ÁKÓ (%)

2023.ii. negyedév

-

-

-

-

-

-

-

 

171,21

VSM  elm. (%) 

2032. i.negyedév

2023.ii. negyedév

-

-

-

-

-

-

-

 

 

68,75

56,82

Vladar&Vladar: 55,21

VSM gyak. (%)

2023.iI. negyedév

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

56,82

KK (Ft)  *

2023.iI. negyedév

43000

62500

20000

55000

40000

105600

40000

 

 

438 650

* Nem tartalmazza a járulékos költségeket ( vizsgadíjak, orvosi alkalmasság vizsgálati díj, elsősegély nyújtási ismeretek képzés díja, vezetői engedély kiállításának díja)

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): adott időszakra, tanfolyamtípusra és képzési részre (elmélet, gyakorlat) és képző szervre vonatkozó, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely azt mutatja, hogy a képző szerv átlagosan hány oktatási óra alatt készítette fel a sikeres vizsgára a tanulóit

Képzési Költség (KK): a képző szerv által ismert minden – a mutató számításánál a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint figyelembe veendő – olyan ellenszolgáltatás, amelyet a tanuló az adott képzés során megfizet;

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): meghatározott időszakban a képző szervek által lejelentett és megvalósult vizsgaesemények sikerességét jellemző, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám;